Caracterul

decembrie 22, 2014 Aflăm de la psiholog

Caracterul

Dacă ne uităm în DEX-ul online CARACTER reprezintă ansamblul însușirilor fundamentale psihice-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile și în acțiunile sale.

Caracterul este structurat ca un spațiu de cultivare a trăsăturilor pozitive având în vedere un criteriu definitoriu – contribuţia lor la starea de fericire (well being) a persoanei.

Astfel, cei doi reprezentanţii marcanţi ai Psihologiei Pozitive: Christopher Peterson si Martin Seligman au conturat şase virtuţi – caracteristici de bază valorizate de filozofi şi de gânditori, care conţin un numar de 24 de trasături pozitive de caracter (în programul Character First sunt 49). Ele sunt ingrediente psihologice (mecanisme sau procese) care definesc aceste virtuţi, un fel de rute distincte prin care ele se manifestă.

Merită să cunoști (și să reții) cele șase virtuți ale caracterului:

Virtutea Cumpătării – se referă la anumite restrângeri ale acţiunilor personale, la ceea ce ne temperează comportamentele mai degrabă decât să le pună în lumină.

Virtutea Curajului – conţine trăsături ce au în vedere exerciţiul voinţei în îndeplinirea scopurilor tale, în special când aceasta întâmpină o opoziţie, adversităţi provenind din interior sau din exterior.

Virtutea Dreptăţii include acele trăsături relevante pentru interacţiunea ta optimă cu un grup sau cu comunitatea.

Virtutea Înţelepciunii conţine trăsături cognitive ce favorizează achiziţia şi folosirea cunoaşterii. Este o virtute superioară ce le permite pe toate celelalte.

Virtutea Transcendenţei permite oamenilor să se afle în conexiune cu universul şi să ofere, astfel, un sens vieţilor lor.

autor: Liliana Hadji, www.gritty.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *