Verificare răspuns...

Raspuns corect

Scor: 60 puncte

Limba română

Despărțirea în silabe

1.

Aranjează silabele astfel încât să se formeze un cuvânt.

-ra -gri -tu a -cul
Abonamente