Verificare răspuns...

Raspuns corect

Scor: 60 puncte

Limba română

Expresii

1.

Găsește sensul corect al expresiei de mai jos:

A o lua la sănătoasa.

Abonamente